Drukuj

Dni kultury 2016

PROGRAM DNI KULTURY 2016

PRACE KONKURSOWE DO OCENY ( termin oddania prac: 13 grudnia)

 • Konkurs na teledysk lub film

- nowa, własna, oryginalna i niepowtarzalna ARANŻACJA WOKALNO-MUZYCZNA HYMNU SZKOŁY WRAZ Z TELEDYSKIEM (w tym przypadku należy zachować dbałość o zachowanie formy stosownej dla hymnu szkoły)

- FILM ”TYDZIEŃ Z ŻYCIA UCZNIA KOPERNIKA”- który ma odpowiedzieć na pytanie dlaczego warto być w tej szkole? gatunek filmowy do wyboru (film artystyczny, dokument, reportaż, film fabularyzowany lub inne), czas trwania filmu: do 15 min.,

Filmy lub teledyski należy dostarczyć do p. K. Armatys lub p. A. Szupińskiej na płycie lub pen drivie do 13 grudnia. Kryteria oceny: 1.montaż i dźwięk 2.interpretacja 3.scenariusz/gra aktorska/ oryginalność pomysłu.

 • KONKURS NA RECENZJĘ książki o tematyce dotyczącej różnic kulturowych, uprzedzeń, rasizmu i dyskryminacji we współczesnym świecie. /Nowe książki zakupione z NPRCz/ – każda klasa przedstawia jedną recenzję książki z biblioteki szkolnej. Recenzja powinna zawierać ok 200 -300 wyrazów i zachować formę właściwą dla tego rodzaju gatunku publicystycznego – ma informować, omówić i ocenić wybrany tytuł. Klasy losują tytuł spośród przedstawionych im propozycji. Recenzje należy oddać do p. K. Armatys- Kawalerskiej lub p. Anety Szupińskiej do 13 grudnia.
 • 20 GRUDNIA (WTOREK)
  • 8.00- 9.00, sala gimn. KONKURS: TAŃCE KRAJÓW PARTNERSKICH ERASMUS+: Hiszpania, Francja, Turcja, Polska (jeden rodzaj tańca – losowanie).Min. 6 uczestników z klasy. Czas wykonania: max. 5 min, Kryteria oceny: 1)technika taneczna 2) wierność stylowi charakterowi tańca. 3) ogólny wyraz artystyczny. Pen drive’y z nagraniami proszę przekazywać do Roberta Chrzanowskiego z kl. III c do 16 grudnia. Dodatkowo każda klasa przygotuje na kartonie informacje na temat wykonywanego tańca ( nazwa i kraj napisane duża czcionką) do zaprezentowania bezpośrednio przed występem
  • 9.00-10.00, aula- SAVOIR- VIVRE CZYLI GRZECZNOŚĆ NA CO DZIEŃ-Scenki – pozytywne i negatywne przykłady zachowania( losowanie tematu)

Literatura: Dzięgielewski A.,: Sztuka życia czyli encyklopedia dobrych manier, Warszawa 1995, Bonneau E.: Wielka księga dobrych manier, Warszawa 2012, Bridges J. 50 rzeczy, o których młody dżentelmen wiedzieć powinien, Warszawa 2016, Johnson W..: Współczesne maniery czyli jak zachować się w drodze na szczyt, Warszawa 2015, Lubomirski A.,: Rady dla młodego dżentelmena, Kraków 2015, Scott J.L.: Szkoła wdzięku madame Chic, Kraków 2016, West K.: 50 rzeczy, o których młoda dama wiedzieć powinna, Warszawa 2016, http://www.savoir-vivre.com.pl/

 • 9.00- 10.00, sala nr.38- konkurs z okazji MIĘDZYNARODOWEGO ROKU MAPY INTERPRETACJA MAPY TURYSTYCZNEJ: Konkurs w formie pisemnej, 3–osobowe reprezentacje klas. Czas rozwiązywania zadań – 60 minut , należy wziąć ze sobą linijkę, kalkulator i lupę. W dobie coraz powszechniejszego użycia odbiorników GPS wciąż jeszcze powinniśmy umieć czytać mapę oraz posługiwać się nią. Dziś najczęściej używanymi mapami są mapy turystyczne i samochodowe. Ze względu na dużą skalę ( szczegółowość ) możemy odczytać z nich wiele przydatnych informacji. Celem konkursu jest sprawdzenie umiejętności posługiwania się mapą turystyczną. Zadania konkursowe zawierać będą następujące umiejętności :
 • odczytywanie legendy, posługiwanie się znakami umownymi,
 • posługiwanie się skalą liniową i polową,
 • określanie współrzędnych geograficznych,
 • odczytywanie wysokości bezwzględnej i obliczanie wysokości względnej,
 • odnajdywanie na mapie obiektów geograficznych na podstawie opisu oraz identyfikowanie ich na podstawie fotografii,
 • określanie azymutu,
 • obliczanie średniego nachylenia terenu,
 • obliczanie czasu przejścia / przejazdu określoną trasą

Materiały: podręcznik do geografii „Oblicza geografii 1” zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era, oraz www.gegrafia24.eu

 • 10.45- ocena, korytarz w przydzielonym miejscu - Międzynarodowy Rok Suchych Nasion Roślin Strączkowych- WYSTAWY Każda klasa przygotowuje wystawę na wybrany jeden temat z następujących:
 • 10.45-12.00,aula- KONKURS PIOSENKI Boba Dylana- laureata tegorocznej Nagrody Nobla. Tytuł wybranej piosenki należy jak najszybciej zgłosić do p. K. Armatys- Kawalerskiej lub Anety Szupińskiej,( utwory nie mogą się powtarzać). Kryteria oceny:1poprawnośc wymowy j. angielskiego2.czystość dźwięku i dykcja3.interpretacja i ogólne wrażenie. Pen drive’y z nagraniami proszę przekazywać do Roberta Chrzanowskiego z kl. III c do 16 grudnia
 • znaczenie nasion roślin strączkowych w całym systemie żywieniowym (znaczenie roślin strączkowych w zrównoważonej produkcji żywności i zdrowym odżywianiu)oraz propozycja regionalnej potrawy
 • znaczenie roślin strączkowych w procesach glebotwórczych (wpływ na poprawę użyźnienia gleby i odporność na zmiany klimatyczne)oraz prezentacja różnorodności roślin strączkowych

 

21 grudnia( ŚRODA)

 • 8.00-9.30, sala gimn. SPORT NA WESOŁO -konkurencje proponowane przez nauczycieli wych. fiz
 • 9.30-10.30, aula, KONKURS WIEDZY- USTNY- Michał Heller- światowej sławy tarnowianin – życie i dzieło. Konkurs z okazji 80-lecia urodzin- zespoły klasowe 3- osobowe biorą udział.

Literatura: Wierzę, żeby rozumieć. Michał Heller w osobistej rozmowie o życiowych wyborach / rozmawiają Wojciech Bonowicz, Bartosz Brożek, Zbigniew Liana, Kraków 2016, strony 5 – 100, Hasło „Michał Heller” w Wikipedii, http://www.obi.opoka.org/heller/

 • 10.45- ocena, korytarz w przydzielonym miejscu, MIĘDZYNARODOWY ROK MAPY- etap II – WYSTAWA pt. ATRAKCJE TURYSTYCZNE NASZEGO REGIONU-Uczniowie przygotowują program 3 – dniowej wycieczki szkolnej dla rówieśników przyjeżdżających na wymianę międzynarodową w ramach projektu Erasmus +.Najważniejszym elementem prezentacja będzie sporządzona odręcznie mapa z zaznaczoną szczegółowo trasą, miejscami, atrakcjami i legendą. Mapie ma towarzyszyć prezentacja, która powinna zawierać następujące dane:
 1. 1.temat wycieczki,
 2. 2.rodzaj i cele wycieczki,
 3. 3.opis trasy wycieczki
 4. 4.szczegółowy harmonogram z uwzględnieniem: czasu przejazdu, zwiedzanych obiektów, miejsc zakwaterowania i wyżywienia, koniecznych rezerwacji itd.
 5. 5.prezentacja trasy z uwzględnieniem : atrakcji środowiska przyrodniczego, historii, zabytków, kultury, wybitnych postaci związanych z regionem itd.

Ocenie podlegać będą :

 • atrakcyjność wybranej trasy ( należy uwzględnić tylko regiony turystyczne zlokalizowane w województwach: małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim)
 • dobór tematu, zwiedzanych obiektów,
 • umiejętności organizatorskie – zaplanowanie czasu przejazdu, zakwaterowania, rezerwacji biletów wstępu itd.
 • jakość wykonania mapy,
 • atrakcyjność prezentacji
 • zaangażowanie uczniów
 • 10.45,-12.00, aula-WYSTAWIENIE FRAGMENTÓW DRAMATU „ROMEO I JULIA” z okazji 400 rocznicy śmierci Williama Shakespeare’a. Występ powinien trwać nie dłużej niż 10 min. Wybrany fragment dramatu należy skonsultować z p. I. Sandecką. Ocenie podlegają: 1.interpretacja utworu 2. gra aktorska 3. scenografia.

22 grudnia (czwartek)

 • godz. 9.00- 10.30, aula. KONKURS PASTORAŁEK , Klasy wykonują wybraną przez siebie pastorałkę (ludowa, wesoła pieśń o lekkim charakterze i tematyce związanej z Bożym Narodzeniem) . Wybrany tytuł należy jak najszybciej zgłosić do p. K. Armatys- Kawalerskiej, ponieważ utwory nie mogą się powtarzać. Kryteria oceny:1.interpretacja utworu 2.ogólne wrażenie artystyczne 3.czystosc dźwięku i dykcja
 • 10.45, sala gimn.-ogłoszenie wyników Dni Kultury

OGÓLNE UWAGI: 1. Wszystkie konkurencje są punktowane i sumują się na ostateczny wynik. W każdej konkurencji jest do zdobycia 45 pkt.

2. Podczas występów i prezentacji należy zachować zasady bezpieczeństwa

3. Liczymy na równomierne zaangażowanie wszystkich uczniów w klasach we wszystkie konkurencje. Każda klasa powinna sporządzić i przekazać swojemu wychowawcy listę, w której zostaną uwzględnione zadania poszczególnych uczniów podczas Dni Kultury

4. W harmonogramie mogą pojawić się niewielkie zmiany.

5. Wystawy będą oceniane pod kątem: oryginalności i różnorodności pomysłów, wartości dydaktycznej poszczególnych form działania ,zawartości treści związanych z danym tematem, stopnia zaangażowania klasy