Drukuj

Dni kultury 2017

PROGRAM DNI KULTURY 2017

PRACE KONKURSOWE DO OCENY ( termin oddania prac: 13 grudnia 2017r.)

 

1)   Rok Josepha Conrada

- Rozprawka w j. polskim 1) Czy zgadzasz się z sądem, że rzeczywistość opisana przez Conrada w „Jądrze ciemności” nie starzeje się? Uzasadnij swoje stanowisko? 2) Spotkanie z Innym w "Jądrze ciemności " Josepha Conrada. (minimum 500 słów)

- Rozprawka w j. angielskim na temat „Szanse i zagrożenia płynące ze zjawiska multikulturowości współczesnych społeczeństw”. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu.

2)   Konkurs na fotografię pt. “Kopernik po prostu dobra szkoła”. Celem konkursu jest przygotowanie fotografii, która pokaże społeczność szkolną oraz odda charakter, atmosferę i emocje związane z naszym Liceum. Najlepsze prace zostaną wykorzystane do celów promocyjnych szkoły w czasie dni otwartych. Każda klasa przygotowuje jedno wydrukowane zdjęcie w formacie 15x21 cm i dostarcza je w terminie do 13 grudnia 2017 r. do p. K. Armatys- Kawalerskiej.

 

3)    Rok Józefa Piłsudskiego 

- konkurs na PLAKAT pod hasłem „Rzeczpospolita = rzecz wspólna” (informacje dotyczące technik wykonania w załączniku nr 1)

4) Rok Adama Chmielowskiego

- konkurs na reportaż radiowy o „współczesnym bracie Albercie”  (informacje dotyczące sposobu przygotowania reportażu w załączniku nr 2), nagrany materiał należy dostarczyć na pendrive w terminie do 13 grudnia 2017 r. do p. K. Armatys- Kawalerskiej. 

 

20 GRUDNIA (ŚRODA) 

8.00- 9.00, sala gimn. KONKURS: TAŃCE ETNICZNE: (jeden rodzaj tańca – losowanie).Min. 6 uczestników z klasy. Czas wykonania: max. 5 min, Kryteria oceny: 1.technika taneczna 2. wierność stylowi, charakterowi tańca. 3.ogólny wyraz artystyczny. Pendrive z nagranym podkładem muzycznym proszę przekazywać do p. A. Szupińskiej do18 grudnia

 

8:00-9.30- ocena, korytarze MIĘDZYNARODOWY ROK ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI DLA ROZWOJU ORAZ ROK RZEKI WISŁY klasy przygotowują prezentację i wystawę na jeden, wybrany z poniższych tematów:

·        Wisła  - świadkiem wielu wydarzeń historycznych. 

·        Wisła – jeden z symboli Polski.

·        Wisła – Królowa Polskich Rzek, będąca symbolem polskości i patriotyzmu.

·        Wisła- to nasze naturalne oraz historyczno-kulturowe dziedzictwo.

·        Wisła – stymulator rozwoju społeczno- gospodarczego w przeszłości i obecnie.

·        Wisła jako szczególny obiekt geograficzny.

·        Wisła i jej dolina jako korytarz ekologiczny, wartość przyrodnicza rzeki.

·         Prezentacja atrakcyjności turystycznej wybranych miast leżących nad Wisłą.

 

Materiałem pomocniczym do przygotowania prezentacji i wystawy może być artykuł znajdujący się pod tym linkiem http://www.rokwisly.pl/download/materialy/Joanna_Angiel_Wisla.pdf 

 

10:00-11.00, aula, INSCENIZACJA ŻYWEGO OBRAZU

Każda klasa wykona jedną, żywą inscenizację (poprzez odpowiedni strój, rekwizyty, mimikę

i światło) wybranego, znanego dzieła malarskiego.

 

11.00 -12.30,aula- KONKURS PIOSENKI AGNIESZKI OSIECKIEJ w 20 rocznicę śmierci artystki.  Tytuł wybranej z listy (załącznik nr 3) piosenki należy jak najszybciej zgłosić do

p. K. Armatys- Kawalerskiej lub p. Anety Szupińskiej, ( utwory nie mogą się powtarzać). Kryteria  oceny:1) interpretacja utworu 2) czystość dźwięku i dykcja 3) wkład pracy w przygotowanie. Pendrive z nagraniami proszę przekazywać do 18 grudnia

 

 

21 GRUDNIA (CZWARTEK)

 

8.00-9.30, sala gimn. SPORT NA WESOŁO -konkurencje proponowane przez nauczycieli wf, kolejność udziału w konkurencjach losowana będzie przed rozpoczęciem konkursu. 

 

8.00 -10.00 - ocena, korytarz  125 ROCZNICA URODZIN J.R.R. TOLKIENA

Klasy przygotowują wystawę oraz prezentację jednego wybranego motywu z dzieł Tolkiena (Władca pierścieni i Hobbit), np. motyw rycerza, motyw kobiety, motyw mędrca, motyw magii, motyw samotnika, motyw władcy idealnego, motyw arkadii itp.

 

10.15 -12.00, aula- WYSTAWIENIE  FRAGMENTÓW „WESELA” S. WYSPIAŃSKIEGO Klasy losują fragment dramatu. Ocenie podlegają: 1.interpretacja utworu 2. gra aktorska

3. scenografia i choreografia.

 

22 GRUDNIA (PIĄTEK)

godz. 8.00- 10.00,ocena,  korytarz  ŚWIĄTECZNY STÓŁ NA ŚWIECIE

 klasa wybiera kraj, którego zwyczaje świąteczne chce zaprezentować, przygotowuje stół (ozdoby i potrawy) typowe dla wybranego kraju.

 

10.45, sala gimn.- OGŁOSZENIE WYNIKÓW DNI KULTURY

 

OGÓLNE UWAGI: 1. Wszystkie konkurencje są punktowane i sumują się na ostateczny wynik. W każdej konkurencji jest do zdobycia 45 pkt.

2. Podczas występów i prezentacji należy zachować zasady bezpieczeństwa

3. Liczymy na równomierne zaangażowanie wszystkich uczniów w klasach we wszystkie konkurencje. Każda klasa powinna sporządzić i przekazać swojemu wychowawcy listę, w której zostaną uwzględnione zadania poszczególnych uczniów podczas Dni Kultury

4. W harmonogramie mogą pojawić się niewielkie zmiany. 

5. Wystawy będą oceniane pod kątem: oryginalności i różnorodności pomysłów, wartości dydaktycznej poszczególnych form działania ,zawartości treści związanych z danym tematem, stopnia zaangażowania klasy.

PROGRAM DNI KULTURY 2017

PRACE KONKURSOWE DO OCENY ( termin oddania prac: 13 grudnia 2017r.)

 

1)   Rok Josepha Conrada

- Rozprawka w j. polskim 1) Czy zgadzasz się z sądem, że rzeczywistość opisana przez Conrada w „Jądrze ciemności” nie starzeje się? Uzasadnij swoje stanowisko? 2) Spotkanie z Innym w "Jądrze ciemności " Josepha Conrada. (minimum 500 słów)

- Rozprawka w j. angielskim na temat „Szanse i zagrożenia płynące ze zjawiska multikulturowości współczesnych społeczeństw”. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu.

2)   Konkurs na fotografię pt. “Kopernik po prostu dobra szkoła”. Celem konkursu jest przygotowanie fotografii, która pokaże społeczność szkolną oraz odda charakter, atmosferę i emocje związane z naszym Liceum. Najlepsze prace zostaną wykorzystane do celów promocyjnych szkoły w czasie dni otwartych. Każda klasa przygotowuje jedno wydrukowane zdjęcie w formacie 15x21 cm i dostarcza je w terminie do 13 grudnia 2017 r. do p. K. Armatys- Kawalerskiej.

 

3)    Rok Józefa Piłsudskiego

 

- konkurs na PLAKAT pod hasłem „Rzeczpospolita = rzecz wspólna” (informacje dotyczące technik wykonania w załączniku nr 1)

4) Rok Adama Chmielowskiego

- konkurs na reportaż radiowy o „współczesnym bracie Albercie”  (informacje dotyczące sposobu przygotowania reportażu w załączniku nr 2), nagrany materiał należy dostarczyć na pendrive w terminie do 13 grudnia 2017 r. do p. K. Armatys- Kawalerskiej.

 

 

20 GRUDNIA (ŚRODA)

 

8.00- 9.00, sala gimn. KONKURS: TAŃCE ETNICZNE: (jeden rodzaj tańca – losowanie).Min. 6 uczestników z klasy. Czas wykonania: max. 5 min, Kryteria oceny: 1.technika taneczna 2. wierność stylowi, charakterowi tańca. 3.ogólny wyraz artystyczny. Pendrive z nagranym podkładem muzycznym proszę przekazywać do p. A. Szupińskiej do18 grudnia

 

8:00-9.30- ocena, korytarze MIĘDZYNARODOWY ROK ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI DLA ROZWOJU ORAZ ROK RZEKI WISŁY klasy przygotowują prezentację i wystawę na jeden, wybrany z poniższych tematów:

·        Wisła  - świadkiem wielu wydarzeń historycznych. 

·        Wisła – jeden z symboli Polski.

·        Wisła – Królowa Polskich Rzek, będąca symbolem polskości i patriotyzmu.

·        Wisła- to nasze naturalne oraz historyczno-kulturowe dziedzictwo.

·        Wisła – stymulator rozwoju społeczno- gospodarczego w przeszłości i obecnie.

·        Wisła jako szczególny obiekt geograficzny.

·        Wisła i jej dolina jako korytarz ekologiczny, wartość przyrodnicza rzeki.

·         Prezentacja atrakcyjności turystycznej wybranych miast leżących nad Wisłą.

 

Materiałem pomocniczym do przygotowania prezentacji i wystawy może być artykuł znajdujący się pod tym linkiem http://www.rokwisly.pl/download/materialy/Joanna_Angiel_Wisla.pdf

 

 

10:00-11.00, aula, INSCENIZACJA ŻYWEGO OBRAZU

Każda klasa wykona jedną, żywą inscenizację (poprzez odpowiedni strój, rekwizyty, mimikę

i światło) wybranego, znanego dzieła malarskiego.

 

11.00 -12.30,aula- KONKURS PIOSENKI AGNIESZKI OSIECKIEJ w 20 rocznicę śmierci artystki.  Tytuł wybranej z listy (załącznik nr 3) piosenki należy jak najszybciej zgłosić do

p. K. Armatys- Kawalerskiej lub p. Anety Szupińskiej, ( utwory nie mogą się powtarzać). Kryteria  oceny:1) interpretacja utworu 2) czystość dźwięku i dykcja 3) wkład pracy w przygotowanie. Pendrive z nagraniami proszę przekazywać do 18 grudnia

 

 

21  GRUDNIA (CZWARTEK)

 

8.00-9.30, sala gimn. SPORT NA WESOŁO -konkurencje proponowane przez nauczycieli wf, kolejność udziału w konkurencjach losowana będzie przed rozpoczęciem konkursu. 

 

8.00 -10.00 - ocena, korytarz  125 ROCZNICA URODZIN J.R.R. TOLKIENA

Klasy przygotowują wystawę oraz prezentację jednego wybranego motywu z dzieł Tolkiena (Władca pierścieni i Hobbit), np. motyw rycerza, motyw kobiety, motyw mędrca, motyw magii, motyw samotnika, motyw władcy idealnego, motyw arkadii itp.

 

10.15 -12.00, aula- WYSTAWIENIE  FRAGMENTÓW „WESELA” S. WYSPIAŃSKIEGO Klasy losują fragment dramatu. Ocenie podlegają: 1.interpretacja utworu 2. gra aktorska

3. scenografia i choreografia.

 

22 GRUDNIA (PIATEK)

godz. 8.00- 10.00,ocena,  korytarz  ŚWIĄTECZNY STÓŁ NA ŚWIECIE

 klasa wybiera kraj, którego zwyczaje świąteczne chce zaprezentować, przygotowuje stół (ozdoby i potrawy) typowe dla wybranego kraju.

 

10.45, sala gimn.- OGŁOSZENIE WYNIKÓW DNI KULTURY

 

OGÓLNE UWAGI: 1. Wszystkie konkurencje są punktowane i sumują się na ostateczny wynik. W każdej konkurencji jest do zdobycia 45 pkt.

2. Podczas występów i prezentacji należy zachować zasady bezpieczeństwa

3. Liczymy na równomierne zaangażowanie wszystkich uczniów w klasach we wszystkie konkurencje. Każda klasa powinna sporządzić i przekazać swojemu wychowawcy listę, w której zostaną uwzględnione zadania poszczególnych uczniów podczas Dni Kultury

4. W harmonogramie mogą pojawić się niewielkie zmiany.

5. Wystawy będą oceniane pod kątem: oryginalności i różnorodności pomysłów, wartości dydaktycznej poszczególnych form działania ,zawartości treści związanych z danym tematem, stopnia zaangażowania klasy