Drukuj

Dni kultury 2018

PROGRAM DNI KULTURY 2018

PRACE KONKURSOWE DO OCENY ( termin oddania prac: 13 grudnia):

 

Konkurs na spot reklamowy o szkole pt. TYDZIEŃ Z ŻYCIA UCZNIA KOPERNIKA”- który ma odpowiedzieć na pytanie dlaczego warto być w tej szkole? czas trwania filmu: do 5 min., spoty należy dostarczyć do p. K. Armatys lub p. A. Szupińskiej na płycie lub pen driv’ie. Kryteria oceny: 1. montaż i dźwięk 2. Interpretacja 3. scenariusz/gra aktorska/ oryginalność pomysłu.

Recenzja (w j. polskim) filmu „Marcowe migdały” ( z okazji 50 rocznicy wydarzeń Marca ’68 )temat:Dlaczego współczesny młody człowiek powinien obejrzeć film „Marcowe migdały?(minimum 500 słów)

 

19 GRUDNIA (ŚRODA)

 

8.00- 9.00, sala gimn. KONKURS TAŃCA: „KULTOWE SCENY TAŃCA W FILMIE” klasy losują scenę tańca w filmie. Występ powinien zawierać całość lub fragmenty układu choreograficznego z filmu. Czas wykonania: max. 10 min, Kryteria oceny: 1.stopień zaangażowania 2. wierność stylowi i charakterowi tańca. 3.choreografia. Pen drive’y z nagraniami proszę przekazywać do p. K. Armatys lub p. A. Szupińskiej do 13 grudnia

 

9:00-10.00- ocena (korytarz przed salą), PROJEKT PT. ”NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO REGIONU” ( z okazji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego)

Każda klasa poszukuje w swoim regionie przykładu/przykładów niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz przygotowuje wystawę- prezentację gdzie zaprezentuje rezultaty swoich poszukiwań. Wystawa powinna przyjąć formę jednej lub więcej spośród: prezentacja ustna, krótka inscenizacja, prezentacja przedmiotów, dokumentów, zdjęć, strojów, pamiątek rodzinnych itd. jako uzupełnienie prezentacji o materialne elementy dziedzictwa, prezentacja multimedialna, nagrania dźwiękowe, filmy i inne. Prezentacja powinna trwać max. 15 min.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe przejawia się między innymi w następujących dziedzinach: a) tradycjach i przekazach ustnych (np. bajkach, przysłowiach, pieśniach, oracjach, opowieściach, przemowach, lamentach pogrzebowych, zawołaniach pasterskich i handlowych b) sztukach widowiskowych i tradycjach muzycznych (np. tradycjach wokalnych, instrumentalnych i tanecznych; widowiskach religijnych, karnawałowych i dorocznych);

c) praktykach społeczno-kulturowych (np. zwyczajach, rytuałach i obrzędach dorocznych, sytuacyjnych i  rodzinnych, zwyczajach świątecznych, odpustowych i  pielgrzymkach; grach i zabawach; folklorze dziecięcym; praktykach służących nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, np. w sposobach składania życzeń); d) wiedzy i praktykach dotyczących przyrody i wszechświata (np. tradycyjnych wyobrażeniach o wszechświecie; meteorologii ludowej; tradycyjnych sposobach gospodarowania, leczenia; zamawianiach: miłosnych, medycznych); e) wiedzy i umiejętnościach związanych z rzemiosłem tradycyjnym.

 

10:00-11.00, aula, ROK ZBIGNIEWA HERBERTA konkurs poezji - klasa przygotowuje jeden utwór autora. Wybrane dzieło należy zgłosić do p. Szupińskiej lub p. Armatys do 13 grudnia br.

11.00 -12.30,aula,KONKURS PIOSENKI angielskiej zespołu ABBA. Kryteria oceny:1poprawnośc wymowy j. angielskiego2.czystość dźwięku i dykcja3.interpretacja i zaangażowanie. Pendrive’y z podkładem muzycznym proszę przekazywać do 18 grudnia.

 

 

20 GRUDNIA (CZWARTEK)

 

8.00-9.30-sala gimn. SPORT NA WESOŁO – konkurencje zostaną zaproponowane przez nauczycieli wych. fiz.

 

9.00 -10.00 – ocena (korytarz przed salą), WYSTAWY- PREZENTACJE w związku z obchodzonym w 2018 MIĘDZYNARODOWYM ROKIEM RAFY KORALOWEJ. Każda klasa przygotowuje wystawę i prezentację na wybrany jeden z dwóch podanych tematów . Prezentacja powinna trwać max.15 min.

a. Rola i znaczenie rafy koralowej w ekosystemach morskich ( łańcuchy pokarmowe w obrębie raf, zooksantelle( glony)warunkujące samożywność, funkcje rafy)

b. Wielka Rafa Koralowa umiera-( blednięcie rafy, zatapianie rafy, niszczenie przez rozgwiazdę, sposoby ochrony rafy)

10.10 -11.30, aula- INSCENIZACJA ŻYWEGO OBRAZU O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ

Każda klasa wykona jedną, żywą inscenizację (poprzez odpowiedni strój, rekwizyty, mimikę i światło) wylosowanego dzieła malarskiego. Dodatkowo przed prezentacja należy podać krótką informację na temat dzieła. Kryteria: 1.wierność z oryginałem ( 5 pkt.)2. kompozycja, walory estetyczne (5pkt.), 3 wkład pracy (5 pkt.)

11:30-12:30 aula- WYSTAWIENIE FRAGMENTÓW „TANGA” S. MROŻKA

Klasy losują fragment dramatu. Ocenie podlegają: 1.interpretacja utworu 2. gra aktorska

3. scenografia i choreografia.

 

21 GRUDNIA (PIATEK)

9.00- 10.00,ocena, korytarz EKOLOGICZNE ŚWIĘTA- KONKURS NA OZDOBY ŚWIĄTECZNE Z RECYKLINGU

W ramach konkursu należy przygotować prace własnego autorstwa: ozdoby choinkowe, choinkę, stroik, ozdoby stołu, okna itp. z surowców wtórnych. Pomysł oraz technika wykonania jest dowolna, jednak ozdoby świąteczne MUSZĄ być wykonane z surowców wtórnych (np. opakowań papierowych, szklanych, plastikowych, gazet itd.) lub materiałów naturalnych (np. drewno, siano, słoma, szyszki, ziarna zbóż, pestki owoców itd.)

 

10.00, aula.- OGŁOSZENIE WYNIKÓW DNI KULTURY

 

10.30, WIGILIE KLASOWE

 

UWAGI OGÓLNE : 1. Wszystkie konkurencje są punktowane i sumują się na ostateczny wynik. W każdej konkurencji jest do zdobycia 45 pkt.

2. Podczas występów i prezentacji należy zachować zasady bezpieczeństwa

3. Liczymy na równomierne zaangażowanie wszystkich uczniów w klasach we wszystkie konkurencje. Każda klasa powinna sporządzić i przekazać swojemu wychowawcy listę, w której zostaną uwzględnione zadania poszczególnych uczniów podczas Dni Kultury

4. W harmonogramie mogą pojawić się niewielkie zmiany. 

5. Wystawy będą oceniane pod kątem: oryginalności i różnorodności pomysłów, wartości dydaktycznej poszczególnych form działania, zawartości treści związanych z danym tematem, stopnia zaangażowania klasy.