Drukuj

Dni kultury 2009

* Międzynarodowy Rok Astronomii - ogłoszony przez ONZ podczas 62. sesji Zgromadzenia Ogólnego w dniu 20 grudnia 2007 r.
* Międzynarodowy Rok Pojednania - ogłoszony przez ONZ 20 listopada 2006 roku (rezolucja 61/17).
* Rok Juliusza Słowackiego - ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 9 stycznia 2009.
* Rok Jerzego Grotowskiego - ogłoszony przez UNESCO (www.grotowski-institute.art.pl)

17 grudnia (czwartek)

10.45, aula - Konkurs poezji - twórczość Juliusza Słowackiego - uczniowie chętni do wzięcia udziału w konkursie powinni zgłaszać się do pań polonistek

18 grudnia (piątek)

7.15, sala gimn. - Sport na wesoło - konkurencje zostan± ogłoszone w późniejszym terminie

Wystawy - ocena o godz.10.45 (każda klasa w swojej sali lekcyjnej) - jeden temat do wyboru, wystawa, prezentacja lub inna forma na wybrany jeden temat spośród:

a/ Życie i twórczość Galileusza - włoskiego fizyka, astronoma i filozofa (445 rocznica urodzin)

b/ Życie i twórczość Jerzego Grotowskiego - reżysera teatralnego, badacza i reformatora sztuki aktorskiej (10. rocznica śmierci)

c/ 50. rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka

d/ Życie i twórczość Ludwika Zamenhofa -lekarza, poligloty, twórcy języka esperanto (150. rocznica urodzin)

e/ Życie i twórczość Mikołaja Kopernika - wielkiego astronoma, matematyka, lekarza i ekonomisty (466 rocznica śmierci)

10.45, aula - Konkurs kabaretów - twórczość "Kabaretu Starszych Panów"- 5ta rocznica śmierci Jeremiego Przybory - można zaprezentować piosenkę lub kabaret, wybór utworu należy zgłosić do p. A. Szupińskiej lub p.K. Armatys- Kawalerskiej


21.grudnia (poniedziałek)

7.15, sala gimn. - Konkurs tańca

Każda klasa losuje dwa rodzaje tańca ( etniczny/towarzyski)i wybiera z nich jeden (wybrany taniec należy zgłosić do p. Szupińskiej lub Armatys-Kawalerskiej na tydzień przed konkursem) - czas wykonania tańca: od 3 - 5 min.

" Jeden dzień w PRLu"- Scenki z życia Polaków w Polsce Ludowej - (10.45 ocena) (każda klasa w swojej sali lekcyjnej)
Zadaniem uczniów będzie zobrazowanie ówczesnej rzeczywistości społecznej, odczuć Polaków, którzy poczuli się wówczas prawdziwą wspólnotą, którą łączy jeden cel czy też marzenie. Ma to być próba podjęcia artystycznej refleksji, przedstawienia tamtych czasów z perspektywy osób młodych, w formie czy to: inscenizacji, wystawy z komentarzem, prezentacji zebranych przedmiotów , filmu itp.

10.45, aula - Wystawienie sztuki J. Słowackiego "Balladyna"
Każda klasa losuje sceny z przydzielonych aktów i zgłasza swój wybór do swojej p. polonistki W przypadku gdy dana scena jest długa należy ją odpowiednio skrócić lub wybrać tylko jeden epizod. Występ powinien trwać ok. 10 min.


22 grudnia (wtorek)

"Stół wigilijny" - konkurs na najlepszą dekorację wigilijną, uczniowie przystrajają jeden stół, (wystawiają go na korytarz przed swoja salą). Ocena ok.godz.9.00


Godz.10.00- sala gimn.- ogłoszenie wyników Dni Kultury


10.30- wigilie klasowe

UWAGI:

1. Uczniowie biorący udział w wystawach nie mogą brać udziału w innych konkurencjach, odbywających się w tym samym czasie!

2. Wszystkie konkurencje są punktowane i sumują się na ostateczny wynik.

3. Liczymy na równomierne zaangażowanie się wszystkich uczniów w klasach we wszystkie konkurencje. Każda klasa powinna sporz±dzić i przekazać swojemu wychowawcy listę, w której zostaną uwzględnione zadania poszczególnych uczniów podczas Dni Kultury.

4. Mogą pojawić się niewielkie zmiany w harmonogramie

5. Prezentacja tematu w formie jedynie odczytania np. życiorysu będzie zasługiwała na stosunkowo niska ocenę.

Wszelkie pytania należy kierować do p. Anety Szupińskiej i p. Katarzyny Armatys -Kawalerskiej