Drukuj

Dni kultury 2010

17 grudnia ( piątek)

* 8.00 - aula - Konkurs wiedzy o życiu twórczości Fryderyka Chopina - quiz pisemny (2010 - Rokiem Fryderyka Chopina - 200 rocznica urodzin).

Do konkursu przystępują po 3 osoby z klasy. Należy przygotować się do quizu na bazie książki Moniki Ulatowskiej pt. "Fryderyk Chopin - życie i twórczość", wyd. Ibis (wyłączony zostaje podrozdz.5.3) wraz z płytą CD dołączoną do książki (należy umieć rozpoznać i nazwać utwory nr.1,2,5,6,9)


20 grudnia (poniedziałek)

* 8.00 - sala gim. - Konkurs tańca - jeden rodzaj tańca - losowanie. Czas wykonania od 3 - 5 min.

*10.45 - ocena wystaw (każda klasa w swojej sali lekcyjnej) - jeden temat do wyboru, wystawa, prezentacja lub inna forma na wybrany jeden temat. Max. czas prezentacji: 5min

a) Tadeusz Kantor - Życie i twórczość (20 rocznica śmierci)
b) Matka Teresa z Kalkuty - życie i działalność (100 rocznica urodzin)
c) Józef Tischner - życie i twórczość (10 rocznica śmierci)
d) Ignacy Jan Paderewski - życie i twórczość (150 rocznica urodzin)
e) Mark Twain - życie i twórczość (100. rocznica śmierci)

* 10.45 - aula - Konkurs piosenki: twórczość Anny Jantar (30. rocznica śmierci) lub Johna Lennona (30 rocznica śmierci). Tytuł wybranego utworu należy zgłosić do p. A. Szupińskiej


21.grudnia (wtorek)
*8.00 - hala MOSiR - Sport na wesoło - konkurencje zostaną ustalone i ogłoszone przez nauczycieli wych. fiz. w późniejszym terminie. Uwaga: w konkursach wystąpią także uczniowie tuchowskiego gimnazjum!

*10.45 - ocena wystaw przedstawiających problematykę zwi±zan± z obchodzonym w 2010 roku Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej (ONZ).

Różnorodność biologiczna jest pojęciem bardzo złożonym obejmuj±cych wszelkie przejawy życia na Ziemi, to różnorodność gatunkowa, genetyczna i różnorodność ekosystemów. Należy przedstawić jeden aspekt tego obszernego tematu zwracając uwagę na znaczenie różnorodności biologicznej dla jakości życia człowieka, pokazanie dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie ochrony zasobów przyrodniczych oraz przedstawienie sposobów przeciwdziałania utracie różnorodności biologicznej.

*10.45 - aula - Konkurs recytatorski - twórczość Czesława Miłosza (100 rocznica urodzin Czesława Miłosza, obchodzona w 2011 r).
Uczniowie zgłaszają swój wybór wiersza do naucz. j.polskiego.

22 grudnia (środa)

*8.00 - aula - Spektakl "Betlejem polskie" - widowisko jasełkowe Lucjana Rydla (140. rocznica urodzin).

Każda klasa wybiera fragment sztuki i zgłasza swój wybór do naucz. j. polskiego. Występ powinien trwać ok. 10 min.


*ok. 11.00 - "Stół wigilijny" - konkurs na najlepszą dekorację wigilijną, uczniowie przystrajają jeden stół (wystawiają go na korytarz przed swoja salą).

* Godz.11.30 - sala gimn. - ogłoszenie wyników Dni Kultury

* 12.00 - wigilie klasowe

UWAGI:

1. Uczniowie biorący udział w wystawach nie mogą brać udziału w innych konkurencjach, odbywających się w tym samym czasie!

2. Wszystkie konkurencje są punktowane i sumują się na ostateczny wynik.

3. Liczymy na równomierne zaangażowanie się wszystkich uczniów w klasach we wszystkie konkurencje. Każda klasa powinna sporządzić i przekazać swojemu wychowawcy listę, w której zostaną uwzględnione zadania poszczególnych uczniów podczas Dni Kultury.

4. W harmonogramie mogą pojawić się niewielkie zmiany

5. Wystawy będą oceniane pod kątem:

- oryginalności i różnorodności pomysłów,
- wartości dydaktycznej poszczególnych form działania,
- zawartości treści związanych z danym tematem
- stopnia zaangażowania klasy

6. Prezentacja tematu w formie jedynie odczytania np. życiorysu będzie zasługiwała na stosunkowo niska ocenę.


Wszelkie pytania należy kierować do p. A. Szupińskiej lub wychowawców.