Drukuj

Dni kultury 2012

19 grudnia (środa)

8.00, sala gimn. KONKURS TAŃCA NOWOCZESNEGO, (jeden rodzaj tańca – losowanie). Czas wykonania od 3-5 min. Wykonanie: od 6 do 8 osób z każdej klasy

KONKURS PLASTYCZNY- jedna osoba z klasy maluje/rysuje plakat( dowolna technika) o tematyce związanej z życiem i twórczością Janusza Korczaka(2012 – Rok Janusza Korczaka), czas wykonania od godz.8.00, ocena o godz.11.30 w salach lekcyjnych, temat pracy zostanie podany o godz.8.00,(można wypożyczyć sztalugi w szkole)

godz.10.45 , w salach lekcyjnych WYSTAWY- jeden temat do wyboru, wystawa, prezentacja lub inna forma na wybrany jeden temat, max. czas prezentacji:5min, przygotowywanie wystawy od godz.8.00
• Bruno Schulz (70 rocznica śmierci Brunona Schulza prozaika grafika, malarza, rysownika)
• Karol Linneusz (305. rocznica urodzin Karola Linneusza ,szwedzkiego przyrodnika, twórcy systematyki roślin i zwierząt)
• Jan Szczepanik (120 rocznica urodzin Jana Szczepanika polskiego nauczycilal, wynalazcy zwanego „polskim Edisonem”)
• Amerigo Vespucci (500. rocznica śmierci Amerigo Vespucci ,włoskiego kupca, nawigatora)

Godz.10.45, aula KONKURS PIOSENKI-twórczość Agnieszki Osieckiej (15. rocznica śmierci Agnieszki Osieckiej poetki, autorki tekstów piosenek)- wybór utworu należy jak najszybciej zgłosić do p. A. Szupińskiej lub p.K. Armatys- Kawalerskiej ponieważ utwory nie mogą się powtarzać.

20.grudnia (czwartek)

8.00, sala gimn SPORT NA WESOŁO - konkurencje proponowane przez nauczycieli w.fiz.

KONKURS NA KRÓTKI REPORTAŻ FILMOWY mówiący o aktywności ludzi starszych ( 2012- rok aktywności ludzi starszych) film powinien trwać ok.5 min., płytki z filmem należy przekazac do p. A. Szupińskiej lub p. Katarzyny Armatys-Kawalerskiej najpóĽniej do 19 grudnia

godz.10.45 , w salach lekcyjnych WYSTAWY- jeden temat do wyboru, wystawa, prezentacja lub inna forma na wybrany jeden temat, max. czas prezentacji:5min przygotowywanie wystawy od godz.8.00,
• Józef Ignacy Kraszewski (200. rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego powieściopisarza, publicysty )
• Piotr Skarga (400. rocznica śmierci Piotra Skargi jezuity, kaznodziei, pisarza religijnego, hagiografa)
• Leonardo da Vinci (560. rocznica urodzin Leonarda da Vinci włoskiego malarza, rzeźbiarza, architekta)
• Armia Krajowa (70. rocznica powołania Armii Krajowej )


godz.10.45, aula WYSTAWIENIE FRAGMENTÓW ”LALKI” Bolesława Prusa ( 100 rocznica śmierci Bolesława Prusa )
Każda klasa wybiera fragment i przerabia go na scenariusz. Może to być w różnych konwencjach teatralnych np. musical, teatr lalek/marionetek, teatr cieni i inne, Wybrany fragment należy jak najszybciej zgłosić do p .Iwony Sandeckiej, ponieważ dany fragment może być wystawiony tylko raz.


UWAGI:

1. Uczniowie biorący udział w wystawach nie mogą brać udziału w innych konkurencjach, odbywających się w tym samym czasie!

2. Wszystkie konkurencje są punktowane i sumują się na ostateczny wynik.

3. Liczymy na równomierne zaangażowanie się wszystkich uczniów w klasach we wszystkie konkurencje. Każda klasa powinna sporz±dzić i przekazać swojemu wychowawcy listę, w której zostaną uwzględnione zadania poszczególnych uczniów podczas Dni Kultury.


4. W harmonogramie mogą pojawić się niewielkie zmiany

5. Wystawy będą oceniane pod kątem:
• oryginalności i różnorodności pomysłów,
• wartości dydaktycznej poszczególnych form działania,
• zawartości treści związanych z danym tematem
• stopnia zaangażowania klasy


6. Zakaz używania otwartego ognia na scenie w auli!

Wszelkie pytania należy kierować do p. A. Szupińskiej i p. Katarzyny Armatys-Kawalerskiej