Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Dziś 14 października - święto Komisji Edukacji Narodowej. W szkołach w całej Polsce dzień ten jest obchodzony wyjątkowo uroczyście. Także w naszym liceum odbyła się uroczysta akademia.
Swą obecnością zaszczycili nas: p. Grażyna Karaś, radna Powiatu Tarnowskiego, Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz p. Stanisław Obrzut, nasz wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego, obecnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie.
 P. Maria Maniak, dyrektor szkoły do 1998 roku, opowiedziała krótko historię powstania naszego szkolnego hymnu.
W akademii wzięli udział uczniowie, nauczyciele - również emerytowani - obecni i dawni pracownicy administracji i obsługi, rodzice.
Ponieważ odbyły się juz wybory do Samorządu Uczniowskiego, więc nowy przewodniczący - Hubert Świderski z kl. IIa - uroczyście przejął ster rządów od panującemu nam przez ostatni rok Alberta.
Uczniowie klas I złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Nauczyciele, którzy szczególnie zasłużyli się swą pracą w minionym roku szkolnym otrzymali nagrody Dyrektora szkoły.
Pożegnaliśmy również p. Stanisława Dawida, woźnego, który po 27. latach pracy w naszym liceum odchodzi wkrótce na emeryturę. Dziękujemy za wszystko Panie Staszku!
Na zakończenie odbyła sie część artystyczna przygotowana przez ucznów klas I pod kierunkiem wychowawców.