Adopcja na odległość

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy pomogli naszemu adoptowanemu koledze NEVILOWI ASAMBA z Kenii.
W ostatniej zbiórce zebraliśmy i przekazaliśmy misjonarzom kwotę 1000,00 zł.

Przeprowadziły ja następujące uczennice:
- Julia Kapka i Wiktoria Bajorek z klasy Ia
- Natalia Słowik i Kinga Szczepańska z klasy IIa.