Zawieszenie zajęć szkolnych

Szanowni Rodzice !

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, w dniach od 12 do 25 marca 2020r. zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze we wszystkich szkołach na terenie Polski.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Przekazuję najważniejsze informacje zawarte w piśmie do rodziców przez Ministerstwo Edukacji Narodowej :

Rodzicu :

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Z powodu zawieszenia zajęć w szkołach odwołuję zebranie rodzicielskie planowane na 25.03.2020r.

Kolejne informacje będę przekazywał Państwu za pomocą e-dziennika i strony internetowej szkoły.

                                                     Zbigniew Budzik