Nauczanie zdalne od 25 marca 2020

Drodzy Uczniowie!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, w naszym liceum zostanie wprowadzone zdalne nauczanie z dniem 25.03.2020 r.

  1. Nauczanie to będzie realizowane za pomocą e-dziennika, komunikatorów internetowych oraz poczty elektronicznej. Pracujemy zgodnie z dotychczasowym tygodniowy rozkładem lekcji.

  2. Nauczyciele będą realizowali podstawę programową oraz plan nauczania w poszczególnych oddziałach, zmodyfikowane do zdalnych metod nauczania. Lekcje będą prowadzone różnymi metodami – z użyciem materiałów ekranowych oraz bez nich, z uwzględnieniem możliwości uczniów i zasad bhp. Część z nich będzie prowadzona on-line. Tematy lekcji oraz zadania domowe będą wpisywane do e-dziennika.

  3. Za wykonane zadania, wypełniane testy oraz wypowiedzi ustne udzielane podczas lekcji prowadzonych „na żywo” nauczyciele mogą oceniać, a oceny będą na bieżąco wpisywane do e-dziennika z odpowiednim opisem. „KoD” – oznacza kształcenie na odległość.

  4. Lekcje w formie video i audio ( „na żywo”) przeprowadzane będą w czasie przewidzianym w tygodniowym planie godzin dla danego przedmiotu, po wcześniejszym poinformowaniu uczniów o takich zajęciach. Zadania oraz materiały do pracy dla uczniów będą przekazywane za pomocą e-dziennika, poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych.

  5. Uczniowie mogą kontaktować się z nauczycielami i dyrektorem za pomocą e-dziennika, poczty elektronicznej. Możliwy jest również kontakt telefoniczny w godzinach pracy szkoły tzn. pomiędzy 8.00 a 15.00.

  6. Proszę Was o duże zaangażowanie w naukę i obowiązkowość. Dobra współpraca, o którą bardzo Was proszę, pozwoli realizować naukę w tym bardzo trudnym dla wszystkich czasie.

 

                                                                      Zbigniew Budzik