Kolejny sukces Arka!

Z radością informujemy, że uczeń Arkadiusz Chaim z klasy 3b uzyskał tytuł finalisty etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Tym samym zagwarantował sobie prawo skorzystania z wszystkich przywilejów wynikających z tego tytułu, a są to: zwolnienie z egzaminu maturalnego z Wiedzy o społeczeństwie, co jest równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu w części pisemnej wyniku 100%, oraz ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia. Arkowi składamy wyrazy uznania dla jego determinacji w zdobywaniu wiedzy. Życzymy mu dalszych sukcesów w karierze naukowej.