Matury poprawkowe

We wtorek 8 września 2020 o godzinie 14.00 odbędą się poprawkowe egzaminy maturalne z matematyki.