Nowy Erasmus+

Z radością i dużymi nadziejami informujemy, że od 31 grudnia 2020 przez dwa lata uczniowie LO im. M. Kopernika mają szansę uczestniczyć w programie wymiany młodzieżowej Naszymi partnerami będą szkoły z Estonii, Portugalii, Belgii, Węgier i Turcji. Temat projektu brzmi: Filozofia sztuki i sztuka filozoficzna . Nadrzędnym celem projektu, koordynowanego przez zespół projektowy z Estonii, jest wspólne odkrywanie w sztuce krajów partnerskich i przez własne działania artystyczne, inspirowane ważnymi dziełami sztuki, wartości uniwersalnych, składających się na wielowiekowe dziedzictwo europejskie; wartości, które są fundamentem poszanowania każdego człowieka i wspólnoty kulturowej Europy. Efektem twórczych spotkań będzie wypracowanie Karty Wartości Młodych Europejczyków.

Ze względu na trwającą epidemię od stycznia 2021 roku do czerwca 2021 młodzież i nauczyciele współpracować będą on-line. Wyjazdy do szkół partnerskich i bezpośrednie spotkania zaczną być realizowane wtedy, gdy sytuacja związana z COVID-19 ustabilizuje się. Jest możliwość wydłużenia projektu nawet o rok. Organizatorzy gwarantują, że najważniejsze jest bezpieczeństwo zdrowotne uczniów i ich rodzin, dlatego żadne ryzykowne przedsięwzięcia nie będą podejmowane.

Do końca grudnia przeprowadzona będzie rekrutacja (harmonogram w załączniku) Długoterminowość przedsięwzięcia powoduje, że mogą wziąć w nim udział tylko uczniowie klas pierwszych i drugich po szkole podstawowej. Osobami, z którymi można się kontaktować w sprawie udziału w projekcie, są panie: Grażyna Ciężkowska, Katarzyna Armatys-Kawalerska, Lucyna Ryndak, Agnieszka Stańczyk (anglistki) oraz Iwona Sandecka (polonistka, szkolna koordynatorka projektu).

Zachęcamy Was, Drodzy Uczniowie, do zaangażowania się i zrobienia sobie samym cennego prezentu. Korzyści są ogromne i dające satysfakcję większą, niż piątka ze sprawdzianu. Nie ponosząc żadnych kosztów finansowych, zafundujecie sobie rozwój ponad program szkolny, swobodę w kontaktach z rówieśnikami z innych krajów, sprawność w posługiwaniu się językiem angielskim, znajdziecie znajomych i przyjaciół w krajach partnerskich, poznacie nowe miejsca w Europie dzięki podróżom…. i wiele innych.