Wymiana Erasmus+ w Tuchowie

W dniach 23-27.05.2022r rozpoczęliśmy w naszym Koperniku kolejny etap realizacji projektu Philosophy of Arts & Art of Philosophy.

Dzień 1

To był piękny pierwszy dzień międzynarodowej wymiany młodzieżowej w ramach programu Erasmus +. Od 22 maja mamy ogromną przyjemność gościć nauczycieli i uczniów z pięciu krajów partnerskich- Belgii, Estonii, Portugalii, Węgier i Turcji. Wydarzenia dzisiejszego dnia to: ceremonia powitania Gości przez Dyrektora szkoły Z. Budzika, zwiedzanie szkoły i otoczenia, nauka poloneza, wizyta w Ratuszu i spotkanie z władzami miasta w osobie Magdaleny Marszałek i Wiktora Chrzanowskiego, krótka wycieczka po Tuchowie, a po południu w Dworze Burzyn spotkanie integracyjne w duchu polskiej kultury, inspirowane "Panem Tadeuszem", które zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele Starostwa Powiatowego- Grażyna Karaś i Czesław Mida. Ten dzień to, parafrazując wieszcza, "szkoła ucząca żyć z ludźmi i światem". O wartości spotkania w pierwszym dniu będzie mowa w kolejnym poście.

Dzień 2

W drugim dniu wymiany w ramach projektu Sztuka filozofii i filozofia sztuki młodzież wraz z opiekunami zwiedzała Kraków. Pod przewodnictwem charyzmatycznego Pana Tomasza Górnego poznawaliśmy historię Polski, tym razem w j. angielskim. Zwiedzając Wawel i krakowski Kazimierz dowiedzieliśmy się o pięknych jak i trudnych momentach w dziejach Polski. W cieniu murów klimatycznego Kazimierza zagłębiliśmy się w historię współistnienia dwóch narodów polskiego i żydowskiego.

Dzień 3

Trzeci dzień wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus+. Wycieczka do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz- Birkenau. Młodzież z 6 krajów europejskich mogła zobaczyć, do czego prowadzi zideologizowana pogarda dla drugiego człowieka i cyniczne lekceważenie uniwersalnych wartości, na których zbudowana jest nasza cywilizacja. Miejsce byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i obozu zagłady przemówiło do młodych Europejczyków mocnym głosem ostrzeżenia, a wiedza i emocje stąd wyniesione będą fundamentem do pracy nad czwartkowym zadaniem projektowym, jakim jest zredagowanie Karty Wartości Młodych Europejczyków.

Dzień 4

Czwarty dzień wymiany międzynarodowej w ramach projektu Erasmus + rozpoczął się Międzynarodową wystawą fotografii promującą wspólne wartości Młodych Europejczyków. Prezentacji prac uczestników wymiany towarzyszyła ożywiona dyskusja. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami, po krótkim wstępie teoretycznym, przystąpili do prac nad Kartą wartości europejskiej młodzieży. Ciekawe i inspirujące dyskusje w grupach międzynarodowych doprowadziły ostatecznie do wypracowania ogólnego projektu wspomnianego dokumentu, który ma być złożony w Parlamencie Europejskim w czasie wymiany w Belgii. Po wytężonej pracy umysłowej uczestnicy spotkania rozegrali turniej piłki siatkowej, a następnie udali się na wycieczkę do Tarnowa. Zwiedzanie miasta pod okiem zaprzyjaźnionego przewodnika i nauczyciela naszego LO pana Łukasza Wójcika zwieńczyło ten pracowity dzień.

Dzień 5

W ostatnim, piątym, dniu wymiany nadszedł czas nieuniknionego pożegnania i wręczenia certyfikatów uczestnikom spotkania. Po oficjalnym zakończeniu wszyscy zebrani mieli okazję wysłuchać krótkiego wykładu dotyczącego niezwykle ciekawej dziedziny, jaką jest Sztuka Ziemi. Autorem prezentacji był absolwent Kopernika dr Krzysztof Maniak, wicedziekan krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zaproszony gość zapoznał zebranych z najważniejszymi przedstawicielami wspomnianego nurtu a także zaprezentował i omówił swoje prace. Wykład miał być wstępem do spaceru kreatywnego, prowadzonego przez pana Krzysztofa. Wędrując wśród tuchowskich pól i lasów, uczestnicy wymiany mieli możliwość podziwiania przepięknie umajonych łąk, gęsto porośniętych tarniną zboczy, majaczących w oddali Tatr, a także życia codziennego okolicznych mieszkańców. Celem wyprawy była próba dostrzeżenia środowiska naturalnego jako dzieła sztuki. Poruszając się na granicy ruchu w skupieniu, doświadczali bliskości przyrody, słuchali jej odgłosów i wdychali unoszący się w powietrzu zapach ziół i kwiatów. Dwugodzinny intensywny spacer zakończył się w Restauracji Agawa przepysznym polskim obiadem. Wieczorem młodzież spotkała się po raz ostatni w budynku LO na wspólnych tańcach, biesiadowaniu i rozmowach. W taki właśnie sposób dobiegła końca pięciodniowa międzynarodowa przygoda w tuchowskim Koperniku.

Więcej zdjęć w albumie po linkiem:

https://www.facebook.com/media/set?vanity=lo.tuchow&set=a.430762559049678

Film z odtańczonego w pierwszym dniu poloneza:

https://youtu.be/uXxFLajMC6Q