Drukuj

Lista podręczników

Szkolny zestaw podręczników

na rok szkolny 2018/2019

KLASA I

 

 

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo, nr w wykazie MEN

Religia

Świadczę o Jezusie w Kościele , klasa 1, red. W. Galant, R. Strus.

Gaudium, Lublin 2012

AZ-41-01/10-LU-1/12

Język polski

 1. 1.„Ponad słowami”. Zakres podstawowy i rozszerzony. Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa., klasa 1, część 1.

 

 1. 2.„Ponad słowami”. Zakres podstawowy i rozszerzony. Małgorzata Chmiel, Anna Równy., klasa 1, część 2

Nowa Era

425/1/2012/2015

 

 

Nowa Era

425/2/2012/2015

 

 

 

Język angielski

Wykaz podręczników zostanie podany przez nauczycieli j. angielskiego na początku roku szkolnego.

 

 

Język niemiecki

Język niemiecki 1.Motive Deutsch NEU. Podręcznik do liceum i technikum Kurs dla kontynuujących naukę. A. D. Jarząbek, D. Kopek.

 

WSiP

683/1/2014/2015

 

Język francuski

 1. 1.Francofolie express 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Regine Boutegege, Magdalena Supryn- Klepcarz – grupy początkowe (rozpoczynające naukę j. francuskiego).

 

 

Poziom rozszerzony:

WSz PWN

382/1/2011/2015

 

 

 

 

Matematyka

1 Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa I. Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

 

2 Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa I. Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

 

Poziom podstawowy:

1. Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa I. Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

 

 

2. Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa I. Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

 

Oficyna Edukacyjna K. Pazdro

563/1/2012

 

 

Oficyna Edukacyjna K. Pazdro

 

 

Oficyna Edukacyjna K. Pazdro

412/1/2012

 

 

Oficyna Edukacyjna K. Pazdro

 

Wiedza o społeczeństwie

„W centrum uwagi”, Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy. Arkadiusz Janicki.

 

Nowa Era

505/2012/2015

Historia

„Poznać przeszłość. Wiek XX”. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy. Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow.

 

Poznać przeszłość. Wiek XX”. Karty pracy ucznia do historii dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy. W. Chybowski, I. Janicka.

 

 

Nowa Era

525/2012

 

 

Nowa Era

 

Geografia

„Oblicza geografii”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy. Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann.

 

Nowa Era

433/2012/2014

 

 

Biologia

„Biologia na czasie”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy. Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski.

 

Nowa Era

450/2012/2015

 

 

Fizyka

 

 

„Odkryć fizykę”. Zakres podstawowy. Marcin Braun, Weronika Śliwa.

Nowa Era

447/2012/2015

Chemia

 

 

 

„To jest chemia”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. R. Hass, A. Mrzigod, J. Mrzigod.

 

 

Nowa Era

438/2012/2015

 

Informatyka

 

 

 

 

„Informatyka. Po prostu”. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy. Zdzisław Nowakowski.

WSiP

516/2012/2014

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

„Żyję i działam bezpiecznie”. Zakres podstawowy. Jarosław Słoma.

Nowa Era

426/2012/2015

 

Wiedza o kulturze

„Spotkania z kulturą”. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum. Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz i inni.

 

Nowa Era

449/2012

 

Podstawy przedsiębiorczości

„Krok w przedsiębiorczość”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał.

Nowa Era

467/2012/2015

 

 

 


Szkolny zestaw podręczników

na rok szkolny 2018/2019

KLASA II

 

 

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo, nr w wykazie MEN

Religia

Świadczę o Jezusie w świecie, klasa 2, red. W. Galant, R. Strus.

Gaudium, Lublin 2013

AZ-42-01/10-LU-4/13

Język polski

 1. 1.„Ponad słowami”. Zakres podstawowy i rozszerzony. Małgorzata Chmiel, Anna Równy. Klasa 2, część 1
 2. 2.„Ponad słowami”. Zakres podstawowy i rozszerzony. Małgorzata Chmiel, Anna Równy. Klasa 2, część 2

 

 

Nowa Era

425/3/2013/2015

 

Nowa Era

425/4/2013/2015

 

 

 

Język angielski

 

 1. 1.On Screen Intermediate, Virgina Evans i Jenny Dooley

 

 1. 2.On Screen Pre- Intermediate, Virgina Evans i Jenny Dooley

 

 

 

Express Publishing

692/2/2014/2015

 

Express Publishing

692/1/2014/2015

 

 

Język niemiecki

Język niemiecki 2. Motive Deutsch NEU. Podręcznik do liceum i technikum Kurs dla kontynuujących naukę. A. D. Jarząbek, D. Kopek

 

WSiP

683/2/2014/2015

 

Język francuski

1. Francofolie express 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Regine Boutegege, Magdalena Supryn- Klepcarz.- grupy poczatkowe

 

2. Francofolie express 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Regine Boutegege, Magdalena Supryn- Klepcarz

 

 

 

 

WSz PWN

382/1/2011/2015

 

 

 WSz PWN

382/2/2013/2016

 

 

Matematyka

1. Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres   rozszerzony. Klasa 2 Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda.

 

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres   rozszerzony. Klasa 2 Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda.

 

 

2. Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 2. Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

 

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 2. Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

 

Oficyna Edukacyjna K. Pazdro

563/2/2013

 

Oficyna Edukacyjna K. Pazdro

 

 

 

Oficyna Edukacyjna K. Pazdro

412/2/2012

 

Oficyna Edukacyjna K. Pazdro

 

Wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„W centrum uwagi”, Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla LO i technikum, zakres rozszerzony. Arkadiusz Janicki, Justyna Kieczkowska, Mariusz Menz.

 

Maturalne karty pracy do wiedzy o społeczeństwie. Zakres rozszerzony. B. Furman.

 

Atlas- wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum. Szkoły ponadgimnazjalne, zakres podstawowy i rozszerzony.Nowa Era

630/1/2012/2015

 

 

 

Nowa Era

 

 

Nowa Era

Historia i społeczeństwo

 

1. „Poznać przeszłość”, Ojczysty Panteon i ojczyste spory.. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla LO i technikum, Tomasz Maćkowski.

 

2. „Poznać przeszłość”, Rządzący i rządzeni. Iwona Janicka.

 

 

 

Nowa Era

659/1/2013

 

 

Nowa Era

659/2/2014

Historia

I semestr:

1. Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Część 1. Zakres rozszerzony. R. Kulesza, K. Kowalewski.

 

2. Maturalne karty pracy historii dla LO i technikum. Zakres rozszerzony. Część   1. A. Kowalski.

 

II semestr:

1. Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne . Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Część 2. Zakres rozszerzony. P. Klint, P. Galik.

 

2. Maturalne karty pracy historii dla LO i technikum. Zakres rozszerzony. Część   2. A. i T. Izdebscy, M. Machałek.

 

 

Nowa Era

642/1/2013

 

 

 

Nowa Era

 

 

 

Nowa Era

642/2/2014

 

 

 

Nowa Era

 

Geografia

1. „Oblicza geografii 1”. Podręcznik dla LO i technikum, zakres rozszerzony. R. Malarz, M. Więckowski.

 

2. „Oblicza geografii 2”. Podręcznik dla LO i technikum, zakres rozszerzony. T. Rachwał.

 

Nowa Era

501/1/2012/2015

 

 

Nowa Era

501/2/2013/2016

Biologia

1. Biologia na czasie 1- zakres rozszerzony. M. Guzik, E. Jastrzębska, R. Kozik, R. Matuszewska, W. Zamachowski.

 

2. Biologia na czasie 2- zakres rozszerzony. F. Dubert, R. Kozik, S. Krawczyk, A. Kula, M. Marko- Worłowska, W. Zamachowski.

 

Nowa Era

564/1/2012/2015

 

 

Nowa Era

564/2/2013/2016

Fizyka

 

 

 

 

 1. 1.Zrozumieć fizykę 1. Zakres rozszerzony. M. Braun, K. Byczuk, A. Seweryn-Byczuk, E. Wójtowicz

 

 1. 2.Zrozumieć fizykę 2. Zakres rozszerzony. M. Braun, K. Byczuk, A. Seweryn-Byczuk, E. Wójtowicz

 

Nowa Era

632/1/2013/2015

 

 

Nowa Era

632/2/20132016

Chemia

 

 

 

„To jest chemia” , częśc 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres rozszerzony. M. Litwin, Sz. Styka- Wlazło, J. Szymańska.

Nowa Era

528/1/2012/2015

 

Przyroda

Przyroda część 1. M. Gawlikowski, R. Hassa i inni.

Nowa Era

658/1/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny zestaw podręczników

na rok szkolny 2018/2019

KLASA III

 

 

Zajęcia edukacyjne

Tytuł i autor

Wydawnictwo, nr w wykazie MEN

Religia

Świadczę o Jezusie w rodzinie, klasa 3, red. W. Galant, R. Strus.

 

Gaudium, Lublin 2014

AZ-43-01/10-LU-3/14

Język polski

„Ponad słowami”. Zakres podstawowy i rozszerzony. Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński , Anna Równy. Klasa 3.

 

 

 

Nowa Era

425/5/2014/2016

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski

 

 1. 1.Repetytorium. Matura rozszerzona. Virgina Evans i Jenney Dodey

 

 

 1. 2.On Screen Upper- Intermediate, Virgina Evans i Jenny Dooley

 

 1. 3.On Screen Intermediate, Virgina Evans i Jenny Dooley

 

 1. 4.On Screen Pre- Intermediate, Virgina Evans i Jenny Dooley

 

 

 

Express Publishing

715/2/2014/2016

 

 

Express Publishing

692/3/2014/2016

 

Express Publishing

692/2/2014/2015

 

Express Publishing

692/1/2014/2015

 

Język niemiecki

 

Język niemiecki 3. Motive Deutsch NEU. Podręcznik do liceum i technikum Kurs dla kontynuujących naukę. A. D. Jarząbek, D. Kopek

 

 

WSiP

683/3/20142016

Język francuski

1. Francofolie express 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Regine Boutegege, Magdalena Supryn- KlepcarzWSz PWN

382/2/2013/2016

 

 

 

Matematyka

1. Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres   rozszerzony. Klasa 3 Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda.

 

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres   rozszerzony. Klasa 3 Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda.

 

 

2. Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 3. Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

 

 

Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 3. Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda

 

Oficyna Edukacyjna K. Pazdro

563/3/2014

 

Oficyna Edukacyjna K. Pazdro

 

 

 

Oficyna Edukacyjna K. Pazdro

412/3/2012

 

Oficyna Edukacyjna K. Pazdro

 

Wiedza o społeczeństwie

 1. 1.„W centrum uwagi”, Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla LO i technikum, zakres rozszerzony.cz. 2. Arkadiusz Janicki, Lucyna Czechowska, Klaudiusz Święcicki.
 2. 2.Maturalne karty pracy do wiedzy o społeczeństwie. Zakres rozszerzony.

 

Nowa Era

630/2/2014/2015

 

 

Nowa Era

 

Historia i społeczeństwo

„Poznać przeszłość”. Wojna i wojskowość. Jarosław Centek.

„Poznać przeszłość”. Europa i świat. K. Kłodziński, T. Krzemiński.

Nowa Era

659/3/2014

Nowa Era

659/4/2015

 

Historia

1. Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 3. Piotr Galik.

2. Maturalne karty pracy historii dla LO i technikum. Zakres rozszerzony. A. i T. Izdebscy.

 

3. Zrozumieć przeszłość. Dzieje najnowsze po 1939 roku. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 4. J. Kłaczkow, A. Zielińska.

4. Maturalne karty pracy historii dla LO i technikum. Zakres rozszerzony. . A. i T. Izdebscy.

 

 

 

 

Nowa Era

642/3/2014

 

Nowa Era

 

 

Nowa Era

642/4/2015

 

Nowa Era

 

Geografia

„Oblicza geografii 3”. Podręcznik dla LO i technikum, zakres rozszerzony. R. Malarz, M. Więckowski.

 

 

 

 

Nowa Era

501/3/2014

 

 

 

Biologia

1. Biologia na czasie 2- zakres rozszerzony. F. Dubert, R. Kozik, S. Krawczyk, A. Kula, M. Marko- Worłowska, W. Zamachowski.

 

2. Biologia na czasie 3. Podręcznik dla lic. ogóln. i technikum. Zakres rozszerzony. F. Dubert, M. Jurgowiak i inni.

 

Nowa Era

564/2/2013/2016

 

 

Nowa Era

564/3/2014

Fizyka

 

 

 

 

Zrozumieć fizykę 3. Zakres rozszerzony. M. Braun, K. Byczuk, A. Seweryn-Byczuk, E. Wójtowicz

Nowa Era

632/3/2014/2016

 

 

Chemia

 

 

 

„To jest chemia” , częśc 2. Chemia organiczna. Zakres rozszerzony. M. Litwin, Sz. Styka- Wlazło, J. Szymańska.

Nowa Era

528/2/2013/2016

 

Przyroda

 

Przyroda część 2. M. Gawlikowski, R. Hassa i inni.

 

 

 

 

Nowa Era

658/1/2013