Drukuj

Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna - Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r.

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu „WYPRAWKA SZKOLNA”.

Zgodnie z założeniem projektu Rządowego w roku szkolnym 2013/14 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

- uczniom klas II szkoły ponadgimnazjalnej,
- uczniom (bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie) słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem w stopniu lekkim i umiarkowanym, uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

O pomoc mogą ubiegać się rodzice/pełnoprawni opiekunowie, jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 456 zł netto na osobę.

Wnioski dostępne w sekretariacie szkoły, bądź do pobrania ze strony szkolnej należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2013 r.

Do pobrania:

1. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 

2. Oświadczenie

3. Dokumenty, jakie należy dołączyć