Matury 2021

Szanowni maturzyści !

Zbliża się termin złożenia ostatecznej deklaracji zdawania egzaminu dojrzałości. 

W tym roku szkolnym jest to poniedziałek  8.02.2021 r.

Deklaracje ostateczną można złożyć składając podpis na deklaracji wstępnej, po naniesieniu ewentualnych  zmian na tej deklaracji.  Osoby, które mają problem z dojazdem do szkoły mogą nową deklarację z własnoręcznym podpisem przesłać listem poleconym do szkoły w terminie do 8.02.2021r.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji co do wyboru przedmiotów zdawanych  na egzaminie maturalnym proszę zapoznać się ze zmianami wymagań na egzaminach maturalnych. 

Omówienie zmian można znaleźć na stronie MEN :

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

W załączniku nr 2 na tej stronie znajdują się szczegółowe wymagania egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów.

Informację na temat przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 można odszukać na stronie OKE Kraków :

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20201229%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf

Informatory maturalne wraz z aneksami na rok 2021 umieszczone są na stronie CKE :

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/