Rekrutacja do liceum na rok szkolny 2021/2022

Drodzy Absolwenci szkół podstawowych!

Zapraszamy Was do podjęcia nauki w tuchowskim Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika.

"Kopernik" to NAPRAWDĘ DOBRA SZKOŁA blisko Waszych domów!

W  roku szkolnym 2021/2022 przygotowaliśmy dla Was propozycję ośmiu profili kształcenia. Są to:

1.Profil psychologiczny. Przedmioty rozszerzone: : Język polski, biologia, angielski

2.Profil humanistyczny. Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski

3.Profil europejski. Przedmioty rozszerzone : geografia, wiedza o społeczeństwie,       język angielski


4.Profil medyczny. Przedmioty rozszerzone : biologia, chemia, język angielski


5.Profil turystyczno–sportowy. Przedmioty rozszerzone : geografia, biologia, język angielski


6.Profil biznesowy. Przedmioty rozszerzone : matematyka, geografia, język angielski


7.Profil politechniczny. Przedmioty rozszerzone : matematyka, fizyka, język angielski


8.Profil informatyczny. Przedmioty rozszerzone : matematyka, informatyka, język angielski

W naszym liceum nie można sie nudzić. Mamy wysoki poziom kształcenia na co wskazują wyniki matury i dostawalność na studia. Realizujemy wiele projektów edukacyjnych w tym Erasmus+. Systematycznie odbywa się wiele imprez kulturalnych (w tym Dni Kultury), charytatywnych, zawody sportowe, wycieczki krajowe i zagraniczne. 

Ze szczegółami możesz się zapoznać w dziale Rekrutacja na naszej stronie oraz na profilu LO na Facebooku.

Czekamy na Ciebie! Zostań "Kopernikiem" tak jak my!!!