Drukuj

Samorząd Uczniowski


Samorząd Uczniowski 2021/2022

 

Opiekun:               

mgr Anna Szymańska


Przewodnicząca: 

Julia NALEPKA  

Z-ca przew.:         

Piotr BAKULIŃSKI

Skarbnik:  Kamil JAJE


Sekretarz:  Katarzyna Kurczab


Członek:  
Jakub Stańczyk